Yag staat voor Yttrium-aluminium-granaat en is een kristal met chemische formule Y3Al5O12.

Nd: Yag laser staat voor ‘neodymium-gedopeerd YAG.Hoe werkt de Yag laser?


De YAG laser is één van de meest geavanceerde lasers die geschikt zijn voor dermatologische en cosmetische toepassingen. De laser, met zijn zuivere golflengte, is bijzonder geschikt om specifieke structuren in de huid te verhitten. De structuur zal het licht van een bepaalde golflengte bij opvangen absorberen. Tijdens de absorptie van het licht wordt deze omgezet in warmte.

Door een optimale golflengte te kiezen kan bijvoorbeeld selectief pigment in de huid worden verhit terwijl in andere structuren in de huis geen warmte wordt geabsorbeerd. Om oververhitting te voorkomen wordt het laserlicht gepulseerd toegediend. Door die korte belichting wordt het omliggende weefsel niet geraakt en alleen het doel, de specifieke structuur, wordt behandeld.


De Yag laser in technische termen


Het kristal bevindt zich in een gesloten ruimte dat een lage concentratie neodymium (Nd) heeft. De Nd3+ ionen zijn chemisch nauw verwant aan de yttrium-ionen en kunnen daarom gemakkelijk in het kristalrooster worden vervangen.

YAG-lasers worden optisch gepompt. Dat wil zeggen dat er naast het staafvormige kristal een aantal sterke lampen (xenon voor gepulste of krypton voor continue) aangebracht zijn die het kristal bestralen met gewoon licht. Tegenwoordig gebruikt men in plaats van lampen ook laserdiodes.

Het medium van de Nd:YAG-laser bestaat uit Neodynium3+ (Nd3+) ionen die zijn ingebed in een Yttrium-Aluminium-Granaat (YAG) kristal, dat een goede warmtegeleiding vertoont. Dit kristal is meestal staafvormig en heeft (afhankelijk van het vermogen) een diameter van 10 mm en een lengte van 150 mm.

LASER staat voor: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Door een proces waarbij electronen worden gestimuleerd in het vrijmaken van fotonen (lichtdeeltjes) kan een zeer zuivere vorm van lichtenergie worden opgewekt. Dit licht is opgebouwd uit maar één golflengte. De golflengte wordt bepaald door de electronen in het laser-medium. Dit medium kan een gas zijn (bv Argon of kooldioxide), een vloeistof (verf) of een vaste stof (robijn, alexandriet of Nd:YAG). De genoemde media zijn allen van belang voor dermatologische en cosmetische toepassingen.
Typisch voor laser is dat de lichtbundels precies parallel lopen en niet, zoals bij gewone lichtbronnen, divergeren. Vandaar dat een ‘laser-pointer’ die zo populair is bij presentaties waarbij dia’s worden geprojecteerd, zowel van dichtbij als veraf een perfect rond lichtpuntje op het scherm kan toveren.